Avalikud firmateated
  Eesti | Välis | Majandus | Sport | Kultuur | Teadus | Krimi Tänased firmateated

Baltimaade konservatiivid: aeg on küps uueks rahvuslikuks ärkamiseks

26.08.2013 09:40  
Toimub: 26.08.2013

 
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Pressiteade
Riia, 24.08.2013


Reedel Bauskas Balti keti 24. aastapäeva tähistama kogunenud Läti
valitsuspartei "Kõik Läti eest!" (Visu Latvijai!), Leedu Rahvuslaste
Liidu (Tautininkų sąjunga) ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna
esindajad kirjutasid alla ühisdeklaratsioonile, mis hoiatab Balti riike
nii idast kui ka läänest lähtuvate ohtude eest. Kolm rahvuslikku
erakonda lubavad teha koostööd, et valgustada teed Baltimaade uueks
rahvuslikuks ärkamiseks ja kaitsta oma rahvaid suurriikide imperialismi
ning rahvusülese globalismi eest.

Peamiste ohtudena Eesti, Läti ja Leedu vabadusele näevad rahvuslased
Euroopa Liidu jätkuvat tsentraliseerimist, ähvardavat uut
massiimmigratsiooni, finantsilisi välismõjusid, Venemaa imperialistlikke
ambitsioone ja oma rahvaste keerulist demograafilist olukorda.
Ühisdeklaratsioon kutsub üles tugevdama Balti riikide kaitsejõude ning
arendama isamaalist haridust ja kultuuri, taastamaks oma rahvuslik
uhkus, vaimne ühtekuuluvus ja usk iseendasse.

Deklaratsiooni allkirjastamise eel peetud kõnes ütles "Kõik Läti eest!"
üks liidreid Raivis Dzintars: "Tihti arvatakse, et rahvuskonservatiivid
on multikulturalismi vastu, kuid iroonilisel kombel oleme just meie
kõige rohkem selle poolt. Mitmekesine maailm tähendab rahvusriikide
säilimist, mitte rahvuste lahustamist. Me peame kaitsma oma väikesi
rahvaid ja seega ei saa me lubada mingisugust uut massilist
sisserännet."

"13. sajandil õnnestus sakslastel meie rahvad ühekaupa vallutada, sest
me ei võidelnud koos, vaid tülitsesime," lisas Eesti konservatiivide
juht Mart Helme. "Samuti õnnestus Molotovi-Ribbentropi pakt, kuna me ei
teinud koostööd. Me peame ükskord ometi sellest õppima. Suurriikide
diplomaatia on alati saladiplomaatia. Aga kui meie väikerahvastena ei
aktsepteeri selliseid salakokkuleppeid ja üheskoos vastu hakkame, ei
hakka need kunagi toimima."

Gintaras Songaila, Leedu Rahvuslaste Liidu esimees tunnistas oma kõnes:
"On kummaline, et kõik kolm Balti riiki elavad eraldi infoväljades. Just
see võimaldab meiega ükshaaval manipuleerida ja meid allutada. Me peame
astuma resoluutseid samme oma infoväljade ühendamiseks ja sel moel
niisuguste mõjutamiskatsete nurjamiseks."

Allkirjastamiseks valiti Balti keti aastapäev märgina Eesti, Läti ja
Leedu ajaloolisest koostööst otsustavatel hetkedel ja tunnustusena
Baltimaade võitlusele vabaduse eest. Bauska linn Lätis oli üks paiku,
mida 1989. aastal läbis Balti kett. Alates juunikuistest kohalikest
valimistest juhivad Bauskat Läti rahvuskonservatiivid.

Pärast tseremoniaalset allakirjutamist Bauska maavalitsuse ruumides
ühinesid kolme konservatiivse erakonna juhid linnaväljakul süütama
küünlaid Balti keti mälestuseks.